MEB merkez teşkilatı eğitim yöneticilerinin görevlerini icra ederken karşılaştıkları sorunlar


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: HATUN ONURAL

Danışman: MEHTAP ÇAKAN