Ankara'da 2000 sonrası mimarlık ürünleri: Bir saptama ve değerlendirme denemesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: SENA GÜLBAHAR TUNCEL

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI