ALLOKSAN DİYABETİK TAVSANLARIN PLAZMA NİTRİT/NİTRAT VE NİTROTİRONİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE UZUN SÜRELİ RESVERATROL VERİLMESİNİN ETKİSİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Saglık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Can TUFAN

Danışman: FATMA AKAR

Özet:

Günümüzde, diyabet, modern toplumu artan bir oranda etkisi altına alan metabolik bir hastalıktır. Bu metabolik hastalıga eslik eden kardiyovasküler sistem hastalıkları, birincil mortalite nedenidir. Bu kardiyovasküler sistem hastalıkları içinde, damar endotelinden salınan nitrik oksit düzeyinde düsüs önemli bir yer tutmaktadır. Kırmızı sarabın, içeriginde bulunan fenolik yapılı bilesiklerden biri olan ve antioksidan özelliginden sorumlu oldugu bilinen resveratrolün, endotelden salınan nitrik oksit düzeyini artırıcı etkisi kanıtlanmıstır. Bu çalısmanın amacı; diyabet nedeniyle bozulan endotel fonksiyonu üzerine, resveratrolün koruyucu etkisi olup olmadıgının arastırılmasıdır. Bu amaçla tavsanlarda 100 mg/kg dozunda intravenöz alloksan uygulaması ile diyabet olusturulmustur. Tedavi gruplarında, 5 ve 50 mg/L konsantrasyonda resveratrol, 8 hafta boyunca tavsanların içme suyuna katılmıstır. Nitrik oksit ve süperoksit olusumu üzerine resveratrolün etkisi, plazma ve aorta nitrit/nitrat ve nitrotirozin düzeylerinin uygun EL SA kitleriyle ölçülmesi sonucu belirlenmistir. Olası diger bir kardiyoprotektif etki, plazma total kolesterol, DDL, YDL ve trigliserit düzeylerinin enzimatik analiz kitleriyle ölçülmesi sonucu lipit profili üzerinde incelenmistir. Diyabet nedeniyle plazma ve aorta nitrit/nitrat düzeylerinde olusan düsüs, resveratrol tedavisiyle kısmen düzelmis, ancak nitrotirozin düzeyleri degismemistir. Resveratrol tedavisiyle plazma total kolesterol düzeylerinde görülen artısın, YDL kolesterol artısına baglı oldugu düsünülmektedir. Resveratrol tedavisi sonrası DDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde anlamlı bir degisiklik görülmemistir. Bu sonuçlar, diyabetin endotel fonksiyonu ve lipit profilinde olusturdugu zararlı etkiler üzerinde, resveratrolün iyilestirici etkisi oldugunu göstermektedir.