Ahşap yapı üretimine yönelik standart panel tasarımı ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ÜMMÜ KARAGÖZ İŞLEYEN

Eş Danışman: ABDULLAH TOĞAY, NİHAT DÖNGEL