Parametrik olmayan bootstrap yöntemine dayalı sıralı küme örneklemesi ile istatistiksel sonuç çıkarımı


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: NURDAN YENİAY KOÇER

Danışman: YAPRAK ARZU ÖZDEMİR