Kolposkobi uygulanan hastalarda human papillomavirus (HPV) ve HPV 16 tanısı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: SİBEL UNURLU

Danışman: GÜLENDAM BOZDAYI

Özet:

Servikal kanser dünya için önemli bir sağlık problemi olup mortalitenin önemli bir nedenidir. Skuamöz servikal kanserin % 84-100’den HPV sorumludur. Servikal kanserin potansiyel olarak önlenebilir olması nedeniyle, servikal kanser risk faktörleri hakkında kisilerin bilgilendirilmesi, premalign lezyonların erken tanı ve tedavisi prognozu etkileyecek en önemli faktörlerdir.Hastanemiz olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na adet düzensizliği, disüri, vaginal akıntı, bel ve kasık ağrısı, postkoital kanama sikâyetleriyle polikliniğe basvurmus hastalara uygulanan fizik muayenelerinin değerlendirilmesi ile kolposkopi uygulanmaya karar verilen 60 hastada kolposkopik muayeneye alınmıstır.Kolposkopi uygulanma sırasında hastalardan servikal sürüntü örneği alınmıstır. Çalısma grubu kolposkopik bulgulara göre 30 kolposkopi pozitif, 30 kolposkopi negatif grup olarak ayrılmıstır. HPV’nin neden olduğu sikâyetlerle direkt iliskili olmaksızın memede kitle, çocuk istemi, disüri, vaginal akıntı, menapoz kontrolü, rutin kontrol veya genel tarama gibi sebeplerle polikliniğe gelen 20 kisiden bir kontrol grubu olusturulmus ve hastalardan servikal sürüntü örnekleri alınmıstır. Servikal kanserle çok yakın iliskili olduğu için yüksek riskli grup olan HPV tip 16 ve diğer HPV tipleri Real Time PCR yöntemi ile arastırılmıstır. Serviks kanseri etiyolojisinde önemli risk faktörleri olarak tanımlanan yas, gebelik sayısı, medeni durum, anormal kolposkobik bulgular, PAP smear test sonucu ile HPV prevalansı Real Time PCR yöntemi ile rastırılmıstır.Çalısmamızda HPV varlığı ve HPV tip 16 prevalansı tespit edilerek elde edilen sonuçların yas, gebelik sayısı, medeni durum, anormal kolposkobik bulgular, PAP smear sonuçları gibi parametrelerle iliskisi istatitiksel olarak değerlendirilmistir. Bizim çalısmamızda kolposkopi negatif grupta Real Time PCR ile HPV tip 16 % 6.7, Tip 16 dısı tipler % 16.6 oranında pozitif bulunmustur. Kolposkopi pozitif grupta ise Real Time PCR ile HPV tip 16 % 6.7 iken HPV tip 16 dısı tipler % 6.7 oranında pozitif bulunmus. Kontrol grubunda da Real Time PCR ile HPV tip 16 % 15, HPV tip 16 dısı tipler % 35 oranında pozitif bulunmustur. Kolpskopi grubu ile HPV ve HPV tip 16 arasında istatistiksel olarak kontrol grubundan kaynaklı güçlü bir iliski vardır. Medeni durum ve PAP smear test sonucu ile HPV ve HPV tip 16 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliski bulunamamıstır. Yas ve gebelik sayısı ile HPV ve HPV tip 16 arasındaki iliski istatistiksel olarak değerlendirilememistir. Kolposkopik bulgular ile HPV prevalansı arasında oldukça güçlü bir iliski vardır. Real Time PCR sensivitesi yüksek bir yöntem olmasına ragmen gelistirilmesi için daha ileri bilimsel arastırmalara ihtiyaç vardır.