Enerji etkin yapı tasarımının etkili elemanlarından olan yeşil çatıların dünya ve ülkemiz örnekleri üzerinden bir incelemesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: MELTEM ERBAŞ

Danışman: FİGEN BEYHAN