Şizofreni-obsesif kompulsif bozukluk birlikteliği


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: HANDE KARAKILIÇ

Danışman: SELÇUK CANDANSAYAR