Standart model'de Z bb̅ bozunumunun incelenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sinan Eren

Danışman: BERİN BELMA ŞİRVANLI

Özet:

Bu çalışmada,Z bb bozunumu Standart Model'de ağaç seviyesinde incelenmiştir. Bu bozunum moduna karşılık gelen matris elemanı, bozunum genişliği ve dallanma oranı hesapları hem teorik olarak hem de bilgisayar ortamında yapıldı. Bulunan sonuçların literatürde belirtilen hesaplar ile uyumlu olduğu gözlenmiştir.