İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin SBS puanları ve akademik başarı puanları değişimlerinin izlenmesi ve SBS puanlarının kestirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: LEVENT YAKAR

Danışman: MEHTAP ÇAKAN