Frezeleme uygulamalarında işleme parametrelerinin sebep olduğu titreşimlerin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: VOLKAN YILMAZ

Danışman: HAKAN DİLİPAK