Türkiye'de resim sanatı çerçevesinde dijital-stilizasyon uygulamalarının irdelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: DİLEK SOGAY

Danışman: CENGİZ SAVAŞ