UZUN SÜRE FRUKTOZ İÇEN SIÇANLARDA RESVERATROL VERİLMESİNİN VAZODİLATÖR CEVAP ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ali AYDIN

Danışman: FATMA AKAR

Özet:

Besinler içinde yüksek miktarda fruktoz alınımı, gelişmiş toplumlarda giderek artan metabolik sendromun en önemli nedenlerinden birisidir. Resveratrol birçok meyvede bulunan ve yararlı kardiyovasküler etkilere sahip polifenolik bir bileşiktir. Fruktoz ile oluşturulan metabolik sendromda ortaya çıkan endotel hücre fonksiyon bozukluğu üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Sunulan çalışmada, fruktoz ile beslenme sonucu ortaya çıkan endotel ve vasküler fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve hiperinsülinemi üzerine resveratrolün etkileri araştırılmıştır. Fruktoz % 10 ve %20’lik derişimde içme suyu içinde 10 hafta süre ile verilmiştir. Resveratrol uygulaması (50 mg/L) fruktoz içiminden 2 hafta önce başlatılmıştır. Deney gruplarından alınan kan örneklerinde biyokimyasal ölçümler, aortada ise endotel ve damar düz kas fonksiyonu ölçülmüştür. Endotel fonksiyonu asetilkolin (10-9-10-4 M) ve sodyum nitroprusiyat (10-10- 10-5 M) doz-cevap eğrisi çalışılarak incelenmiştir. Ayrıca, L-NOARG (10- 4M) varlığında asetilkolin gevşemeleri ve bazal nitrik oksit oluşumu ölçülmüştür. Fruktoz tüketimi sonucu ortaya çıkan, asetilkolinin endotelbağımlı gevşemelerindeki azalma ve bazal nitrik oksit oluşumundaki artış, resveratrol tedavisi alan hayvanlarda büyük ölçüde düzelmiştir. Resveratrol ve fruktoz tedavisi, sodyum nitroprusiyat (10-10-10-5 M) cevaplarını değiştirmemiştir. Fruktoz ile beslenme sonucu gelişen kan basıncı ve serum insülin düzeyindeki yükselmeler, resveratrol tedavisinden sonra anlamlı olarak düşmüştür. Resveratrol ve fruktoz ile beslenme kan glikoz düzeyini belirgin olarak değiştirmemiştir. Elde ettiğimiz bulgular resveratrolün, fruktoz ile ortaya çıkan endotel fonksiyon bozukluğunu ve bazı kardiyovasküler parametreleri düzeltebileceğini göstermektedir. Böylece, meyvelerde olduğu gibi diyette fruktoz ve resveratrolün birlikte tüketiminin, fruktozlu yiyecek ve içeceklerin oluşturduğu vasküler tahribata yol açmayacağını söylemek mümkün olacaktır.