Katı modelleme yöntemi ile tasarlanan çok sayıda bükülmüş sac metal parçanın gerçek boyutunun bulunması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1998

Öğrenci: HASAN AYDOĞUŞ

Danışman: AHMET ÖZDEMİR