Çağdaş resim sanatında geleneksel Türk el sanatları yansıması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: CANAN YILMAZ

Danışman: CENGİZ SAVAŞ