Çevresel kirletici çinko ve bakır piritiyonun (zn/cu pyrıthıone) zebra balıklarında (danio rerio) genotoksik ve oksidatif hasar üzerine etkilerinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: NAGEHAN İPİÇÜRÜK

Danışman: AYLİN SEPİCİ DİNÇEL