Tahıl Bazlı Bebek Mamalarında Doğal Mikotoksin Zearalenone Ve Metabolitlerinin Biyoizlemesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tevfik Bülent Aksakal

Danışman: BENSU KARAHALİL

Özet:

Fusarium türü mantarların aktiviteleri esnasında oluşan Zearalenone ve metabolitleri tahıl ve dane içerikli gıdalarda östrojenik özellikleri ile insan ve hayvan sağlığı açısından birçok advers etkilere yol açarlar. Olası advers etkiler, özellikle bebek ve çocuklar kimyaslalara ve toksik maddelere yetişkinlerden birçok farklı nedenden dolayı daha hassas olduklarından önem taşımaktadır. Bu çalışma ile piyasada ticari olarak satılan tahıl içerikli bebek mamaları Zearalenone ve metabolitlerinin (α-ZOL ve β-ZOL) varlığı yönünden analiz edilmiştir. Analiz için SPE yöntemi kullanılmış, mevcut çalışmalar farklı basamaklarda optimize edilerek metodun geçerli kılma çalışmaları yapılmış ve yöntem GC/MS e uyarlanmıştır. Optimizasyon işlemleri sonucu geliştirilen yöntemin geçerli kılma parametrelerinin değerlendirilmesi sonucunda metodun seçici, doğru, duyarlı ve tekrarlanabilir olduğu görülmüştür. Analizi gerçekleştirilen tahıl bazlı 44 adet bebek mamasında ZON ve metabolitleri yönünden kontaminasyona delil olabilecek bir pozitif sonuçla karşılaşılmamıştır