Portföy optimizasyonunda risk ölçüleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: BERNA YAZAR

Danışman: FİLİZ KARDİYEN

Özet:

Yatırımcılar finansal açıdan her zaman ne kadar riskle karşı karşıya olduklarını bilmek isterler, çünkü aldıkları riskler doğrultusunda yatırım yaparlar. Markowitz tarafından önerilen Ortalama-Varyans modelinden sonra birçok risk ölçüsü önerilmiş, uygunlukları tartışılmıştır. Portföy yönetiminde Varyans, Yarı Varyans, Ortalama Mutlak Sapma, Ortalama Mutlak Moment, Gini İndeksi, Ortalama Entropi, Ortalama Colog risk ölçüsü olarak kullanılan dağılım ölçüleri iken Riske Maruz Değer, Koşullu Riske Maruz Değer, Minimax, Alt Kısmi Moment, Güç Koşullu Riske Maruz Değer ise önce güvenlik ölçüleri içinde yer alan risk ölçüleridir. İMKB'de işlem gören hisse senetleri içerisinden 8'er hisse senetlik 5 rastgele portföy örneklemi seçilerek hangi risk ölçüsünün en iyi olduğuna karar vermede 5 uygulama gerçekleştirilmiştir. Hisse senetlerinin 04.01.2007- 30.12.2011 tarihleri arasındaki 1255 günlük getirileri kullanılarak risk ölçüleri için optimizasyon modelleri kurulmuş böylece etkin portföyler belirlenmiştir. Yatırım performansının riske dayalı getiri esasına göre iyi olduğunu göstermekte kullanılan Sharpe oranıyla risk ölçülerini baz alarak oluşturulan portföy seçim modelleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen beş uygulama örneğinin her biri için en yüksek Sharpe oranına sahip olan risk ölçülerinin önce güvenlik risk ölçüleri içerisinden Tarihi Simülasyon metoduna göre Koşullu Riske Maruz Değer (q=3), Kısmi Alt Moment (q=3) ve Kısmi Alt Moment olduğu gözlenmektedir. Dağılım ölçüleri içerisinde en yüksek Sharpe oranlarına sahip olan risk ölçülerinin ise Gini Katsayısı, Ortalama Colog, Varyans ve Yarı Varyans olduğu gözlemlenmiştir.