Kömürle çalışan termik santraller için çevresel etki indeksinin geliştirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: AYFER BARTAN

Danışman: İRFAN AR