Kamusal alan kavramının 2000-2015 yılları arası yönetim binaları ulusal mimari proje yarışmaları özelinde değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: MUHAMMED TARIK MERMER

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI