Robotik eğitiminde blok tabanlı görsel programlama ile klasik programlama yönteminin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: MUSTAFA BEKÇİ

Danışman: FECİR DURAN