Otolog kök hücre nakli öncesi komorbidite skorlarının ve geriatrik testlerin nakil sonuçlarına etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: MERVE KESTANE

Danışman: ZÜBEYDE NUR ÖZKURT