Yeni benzimidazol türevlerinin sentezi ve lökotrien biyosentez inhibitörü etkilerinin incelenmesi üzerine yapılan çalışmalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: GÜLER YAĞMUR ÖZKAN

Danışman: ERDEN BANOĞLU

Özet:

LT ler kardiyovasküler ve alerjik hastalıkların patofizyolojisinde önemli rol oynayan mediyatörlerdir. LT biyosentezinin ilk aşamasında integral membran proteini FLAP, hem AA için hem de 5-LO için bağlanma noktası görevi görür. Yakın zamanda aydınlatılan FLAP x-ray kristal yapısı, LT biyosentezini inhibe eden yeni moleküllerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu amaçla, benzimidazol ana yapısına bağlı kalarak, otuz iki adet bileşik tasarlanıp sentezlenmiş ve bu bileşiklerin insan PMNL hücrelerinde LT biyosentezi inhibisyon etkileri araştırılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektral ve elementel analiz verileriyle kanıtlanmıştır. Elde edilen otuz iki bileşiğin LT biyosentez inhibisyonu etkileri değerlendirildiğinde, 1-(2-klorobenzil)-2-(1-(4-izobütilfenil)etil)-5-metoksi-1H-benzimidazol (6e), LT biyosentezini 0.12 µM IC50 değerinde inhibe ederek en etkili türev olarak bulunmuştur. Bunun yanında, 1-(2-klorobenzil)-2-[1-(4-izobütilfenil)-etil]-1H-benzimidazol-5-ol (7e) ve 1-(2-klorobenzil)-2-[1-(4-izobütilfenil)etil]-5-(piridin-2-il-metoksi)-1H benzimidazol (9e) için LT biyosentezi inhibisyonu IC50 değerleri sırasıyla 0.19 µM ve 0.18 µM olarak hesaplanmıştır. Moleküler modelleme çalışmaları ile seçilen bileşiklerin FLAP aktif bölgesiyle etkileşimleri incelenmiş daha ileri araştırmalar için ipuçları elde edilmiştir.