İfade edici dil becerileri değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: GÜLCİHAN ŞAHAN

Danışman: GÖKHAN DUMAN