Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının atom modelleri ile ilgili kavramsal anlamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: AHMET AYGEN

Danışman: HÜSEYİN AKKUŞ