Malnütrisyonu olan çocuklarda klinik ve radyolojik olarak karaciğer ve dalağın normal boyutlarının değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: GÖKÇEN TUĞÇE ÖZDÖNMEZ

Danışman: ÖDÜL EĞRİTAŞ GÜRKAN