Denge bozukluğu yakınması ile başvuran olgularda gürültüye hassasiyet ve kişilik özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: MERYEM KARABULUT

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU