Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nde 2008-2018 yılları arasında nöroendokrin tümör tanısı almış hastaların klinikopatolojik özellikleri


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: TUĞÇE ASENA ÇETİNER

Danışman: MEHMET İBİŞ