Spor bahisi oynayan bireylerin bahis oynama güdülerinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MEHMET ALP ÇELİK

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmada spor bahisi oynayan bireylerin bahis oynama güdülerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmaya, sporda bahis oynayan Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi, Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden, tesadüfi olarak seçilmiş gelir seviyesi alt ve orta gelir seviyesinden oluşan 500 oyuncu dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan deneklerin % 91.2 erkekler oluştururken (n=371), %8,8 bayanlar oluşturmuştur. (n=36). Araştırmada veri toplama aracı olarak, Bahis Güdüleme Ölçeği (Chantal, Vallerand and Vallieres, 1994) ve demografik verilerden oluşan anket kullanılmıştır. Sonuç olarak bu araştırmada, dışa dönük dışa açık spor bahisi oynayan bireylerin bahis oynayamaya daha eğilimli olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıları spor bahis oyunlarına iten başlıca güdüsel etmenler eğlence, merak, para kazanma ve bağımlılık bulgularına ulaşılmıştır.