Ortahisar Geleneksel Konutlarının İncelenmesi Ve Eski Mahalle Koruma Önerisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hülya Saykılı

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu çalışma ile öncelikle bölgenin güçlü yanlarını daha güçlü hale getirmek, zayıf yönlerini iyileştirmek ve olası tehditlere karşı alınacak tedbirler ile önceden önleyebilmek hedeflenmiştir. Doğal ve kültürel mirası güçlü olan bölge, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltacak müdahaleler ile; ekonomik anlamda da büyüyerek yaşam kalitesinin ve bölgenin gayri safi katma değerinin artması, üretimin çeşitlendirilmesi, nitelikli insan gücünün desteklenmesi, bölgeye özgü eşsiz nitelikteki tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması ve yaşanan mekânların iyileştirilmek sahip olunan tüm değerlerin geliştirilmesi ve dengeli bir şekilde büyümesi hedeflenmektedir. Ortahisar ve yakın çevresinde uygulanabilecek turizm çeşitleri araştırılmış, bölge çalışması ve sonrasında yapılan alan çalışması ile sorun, olanak ve çevresel değerler belirlenmiş, güçlü- zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (SWOT) tespit edilerek çalışma alanının içinde bulunduğu çevre ve genel olarak bölgenin çevresel durumu saptanmış, çalışma alanında kullanıcılara uygulanan anketler ile sosyo-ekonomik durum belirlenmiştir. Tüm bu verilere dayanarak Ortahisar ve çalışma alanının korunmasına yönelik planlama kararları sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda, Ortahisar geneline ve Eski Mahalle'ye yönelik müdahale kararları elde edilmiştir. Böylece alanın gelecek kuşaklara aktarılması yönünde ilk önemli adım atılmıştır.