Demir, bakır, krom, nikel ve stronsiyumun sulu çözeltilerde aktif karbonla kompleksleştiriciler varlığında zenginleştirilmesi, giderilmesi ve ICP-OES ile tayini


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: NESLİHAN ASLANTAŞ

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN

Özet:

Bu çalısmada, aktif karbon destegi üzerinde sulu çözeltiden N,N'- etilenbis(etansülfonamit) (Esen), benzensülfonikasit, 1-metilhidrazit (Bsmh), benzensülfonamit, N-(3-amino-2-hidroksipropil) (Bsdiap) ligandları kullanılarak, Fe, Cu, Cr, Sr ve Ni iyonları zenginlestirilmis ve giderilmistir. Bu amaçla bu metallerle ligandlar arasındaki kompleksler incelenmis ve kompleks yapan metal ligand çiftleri zenginlestirme ve giderme çalısmalarında kullanılmıstır. Analiz elementlerinin aktif karbon kolonunda tutulmasına etki eden faktörlerin optimizasyonu yapılmıstır. Tutulan metaller 0,5 M HCl ile 10 kat zenginlestirilerek geri alınmıs ve ICP-OES yöntemi ile tayin edilmistir. Ayrıca Fe, Cu, Cr, Sr ve Ni iyonlarını içeren su numunelerinin kolondan geçirilmesine Ca, Mg ve K iyonlarının girisimleri incelenmistir. Ankara çayından alınan su numunesinde ve çesme suyunda demir, bakır, krom, stronsiyum ve nikel iyonlarının zenginlestirilmesi ve giderilmesi islemi yapılmıstır. Bu elementlerin ICP-OES ile tayini için Standart Referans Su (Nist 1643e) kullanılarak dogruluk analizi yapılmıstır.

izmir gundem komik videolar cizgi film izle cizgi film 3d oyunlar oyunlar