Akut İnmeli Hastalarda Gluteus Medius Kasına Odaklanan Egzersizlerin Özür, Fonksiyonel Durum Ve Mobilite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Burak Ertürk

Danışman: İLKE KESER

Özet:

Çalışmanın amacı akut dönem inmeli hastalarda gluteus medius kasına odaklanan egzersizlerin özür, fonksiyonel durum ve mobilite üzerine etkilerinin incelenmesiydi. Uzman nörolog tarafından tanı almış ve tedavi edilmek üzere yatışı yapılmış olan hastalar rastgele olarak çalışma ve kontrol gruplarına ayrıldı ve fizyoterapi programına alındı. Hastalar fizyoterapi programı öncesinde ve sonrasında Modifiye Rankin Ölçeği (MRÖ), Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Ölçeği (USEİÖ), Akut İnme Hastaları için Geliştirilmiş Mobilite Ölçeği (AİHGMÖ), İnme Rehabilitasyonu Hareket Değerlendirme Ölçeği (İRHDÖ) ve Rivermead Mobilite İndeksi (RMİ) testleri ile değerlendirildi. Kontrol grubuna Nöro-gelişimsel Tedavi (NGT) Bobath egzersizlerinden alt ekstremite ve gövdeye yönelik olan egzersizler uygulandı. Çalışma grubuna ise güncel Bobath yaklaşımlarından gluteus medius kasına odaklanan egzersizler seçilerek uygulandı. Her iki grupta da MRÖ, USEİÖ, AİHGMÖ, İRHDÖ ve RMİ anlamlı olarak gelişti (p<0,005). Çalışma grubunda MRÖ ve İRHDÖ ile ilgili kazanımların kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptandı (p<0,03). Akut inme hastalarında Bobath yaklaşımı ile uygulanan egzersizler gibi gluteus medius kasına odaklanan egzersizler ile de inmeye bağlı bulguların varlığı ve şiddeti, özür, mobilite ve fonksiyonel durum üzerinde benzer gelişmeler sağlanabilmektedir. Dahası gluteus medius kasına odaklanan egzersizlerin özür ve fonksiyonel durumda ek kazanımlar elde edilmesine de katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Gluteus medius kasına odaklanan egzersizlere akut dönem inme rehabilitasyon programlarında yer verilmesi fonksiyonel ambulasyonun daha hızlı geri kazanılması ve fonksiyonel durumun düzetilmesi gibi olumlu etkiler elde edilmesinde katkısı olabileceği düşünüldü.