Ankara şehir merkezinde bulunan iki lisedeki öğrencilerin yeme alışkanlıklarının araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: İBRAHİM ÇETİNARSLAN

Danışman: SELÇUK CANDANSAYAR