Kendini izleme stratejisinin zihin engelli öğrencilerin matematik dersinde toplama işlemini yapma performansına etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: GÖKHAN ALKOYAK

Danışman: ÇIĞIL AYKUT

Özet:

Bu araştırmanın amacı, zihin engelli öğrencilerin matematik dersinde toplama işlemlerini yapma performanslarının artırılmasında; dikkat süresini, işlemlerdeki doğruluk yüzdesini ve işlemlerin yapılma hız yüzdesini artırmada kendini izleme stratejisinin etkisini incelemektir. Bu araştırmanın denek grubunu Ankara ilinde Eğitim Uygulama okulunun ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan üç zihin engelli öğrenci oluşturmaktadır. Denekler 6. 7. ve 8. sınıfa gitmektedir. Deneklerin tümü ile matematik dersinde toplama işlemi ile ilgili amaçlar çalışılmıştır. Araştırma, tek denekli deneysel desenlerden, denekler arası çoklu yoklama deseni uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları kendini izleme stratejisinin kullanımının üç öğrencinin de matematik dersinde akademik başarılarını; dikkatini sürdürme davranışlarını, işlemlerdeki doğruluk yüzdesini ve işlemleri yapma hızı yüzdesini artırdığını göstermiştir. Araştırmanın bulguları deneklerin matematik dersinde akademik başarılarının uygulamadan 15 gün sonra da korunduğunu ve sınıf öğretmenlerinin varlığında da gerçekleştirildiğini göstermiştir. Araştırmaya katılan deneklerin sınıf öğretmenleri kendini izleme stratejisinin uygulanmasından memnun olduklarını ve uygulanabilir, işlevsel bir yöntem olduğunu dile getirmişlerdir.