Horlama olgularında cep telefonuyla yapılan horlama sesi kayıtlarının obstrüktif uyku apnesi yönünden tanısal değerinin ve üst solunum yolundaki obstrüksiyonlarla ilişkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ALPER KUTALMIŞ TÜRKCAN

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU