Türkiye'de yaşayan kene türlerine ait feromonların bazı türevlerinin sentezlenmesi ve feromonik özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ERKAN YANARATEŞ

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalışmada, Ixodidae familyasına bağlı olan kenelerin Türkiye'de yaşayan türlerine ait feromonların bazı türevleri sentezlenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, sentezde kullanılan feromonların anilin türevleri temin edilmiştir. Bu anilin türevlerinden hidroklorik asit veya sülfürik asit beraberinde sodyum nitrit kullanılarak diazonyum tuzları elde edilmiştir. Diazonyum tuzları pirolidin, morfolin ve piperidin ile ayrı ayrı tepkimeye sokularak yeni feromon türevleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin feromonik özellik gösterip göstermedikleri uzman denetiminde canlı keneler üzerinde incelenmiştir. Sentezlenen bleşiklerin yapıları ise Infrared Spektroskopisi (FTIR veya ATR), Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS) ve Nükleer Manyetik Rezonans (1H-NMR ve 13C-NMR) spektroskopileri kullanılarak aydınlatılmıştır.