Basit doğrusal regresyon modeli için bazı sağlam tahmin edicilerin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: EMEL TİRYAKİ

Danışman: FİLİZ KARDİYEN