Karayolu Sınır Kapılarında Bombalı Saldırılara Karşı Mimari Pasif Güvenlik Düzenlemeleri


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Reha Oğuzhan Türel

Danışman: FİGEN BEYHAN

Özet:

Bu çalışmada kritik bir ulaşım ve lojistik altyapısı olan karayolu sınır kapılarında gerçekleşmesi muhtemel bombalı saldırılara karşı önlem olarak uygulanabilecek mimari pasif güvenlik düzenlemelerinin neler olduğu araştırılmıştır. Böylelikle Türkiye'de yeni yapılacak karayolu sınır kapısı projelerine ve mevcut karayolu sınır kapılarında gerçekleştirilecek revizyon çalışmalarına pasif güvenlik uygulamaları bağlamında veri sağlamak amaçlanmıştır. Bunun için öncelikli olarak risk yönetimi ve patlama kavramlarından genel hatları ile bahsedilmiş, ardından mimari pasif güvenlik düzenlemeleri genel prensipleri yapı ve saha odaklı olmak üzere iki başlık altında belirlenmiştir. Devamında, belirlenen bu prensiplerin karayolu sınır kapıları özelinde nasıl uygulanabileceği tartışılmış ve örnek bir sınır kapısı üzerinden bir mimari pasif güvenlik değerlendirmesi yapılarak çalışma sonlandırılmıştır