Türkiye'de kimya eğitimi alanında 2000-2010 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinin içerik analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ŞEYHAN NUR SARI

Danışman: HÜSEYİN AKKUŞ

Özet:

Bu çalışmanın amacı; kimya eğitimi alanında 2000-2010 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinin içerik analizini yapmaktır. Çalışmada Türkiye deki kimya eğitimi alanında yayınlanan Gazi Üniversitesi (39), Hacettepe Üniversitesi (16), Marmara Üniversitesi (10), Karadeniz Teknik Üniversitesi (6), Dokuz Eylül Üniversitesi (3), Atatürk Üniversitesi (1) olmak üzere toplam 75 yüksek lisans tezinin içerik analizi yapıldı. Tezlerin içerik analizi araştırmacı tarafından literatürden faydalanılarak hazırlanan 38 kritere göre yapıldı. Araştırmanın sonucunda; tezlerde ağırlıklı olarak nicel araştırma teknikleri kullanıldığı ve çoğunlukla deneysel desen kullanılarak çalışıldığı tespit edilmiştir. Tezlerde sıklıkla yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim modelleri ile geleneksel öğretim yaklaşımının karşılaştırıldığı görülmüştür. Tezlerin veri analizinde çoğunlukla t-testinin kullanıldığı, araştırmanın içsel geçerliğini tehdit eden unsurlar ve bunların nasıl kontrol altına alındığının belirtilmediği, genellikle ortaöğretim kademesinde çalışıldığı belirlenmiştir. Veri toplamada kullanılan ölçüm araçlarının güvenirliğini genellikle Cronbach alfa, geçerliği ise sıklıkla içerik geçerliği kullanıldığı, örnekleme yöntemi olarak basit rastgele seçim yapıldığının ifade edildiği görülmüştür. Tezlerde yöntem için pilot çalışmanın genellikle yapılmadığı, örneklem sayılarının 51-100 arasında değiştiği, araştırmaların sayfa sayılarının 101-150 arasında yoğunlaştığı ve yapılan yüksek lisans çalışmalarında bayan araştırmacıların oranının erkek araştırmacılardan fazla olduğu tespit edildi.