Metal teknolojisi alanında uygulanan modüler öğretim sisteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: MEHMET İLKER KANBUR

Eş Danışman: GÜLAY EKİCİ, YUSUF ÖZÇATALBAŞ

Özet:

Gelişen teknoloji meslek sahibi olan ve olmak isteyen kişilerin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretim programlarının geliştirilmesi ile bu ihtiyaca cevap verebilmek mümkün hâle gelecektir. Türkiye'de bu doğrultuda meslekî eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi (MEGEP) ile başlayan modüler öğretim sistemi uygulamaları, 2006?2007 eğitim-öğretim yılından bu yana ülkemiz genelindeki bütün mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmaktadır. Modüler sistemi uygulayan öğretmenlerin sistem hakkında yapacakları değerlendirmeler, belirlenen hedefler doğrultusunda ilerleyip ilerlenmediğinin öğrenilmesi ve modüler sistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması adına büyük önem arz etmektedir. Bu önem ışığında, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda metal teknolojisi alanında uygulanmakta olan modüler öğretim sistemi uygulamalarının öğretmenlerce nasıl değerlendirildiğinin ortaya konması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışma sürecinde literatür taraması yapılarak mesleki ve teknik eğitim sistemi, uygulanmakta olan modüler sistem ve metal teknolojisi alanı öğretim programına ait dokümanlar araştırılarak anket soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan anketler Samsun il ve ilçelerindeki endüstri meslek liselerinde görev yapan metal teknolojisi öğretmenlerine uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin SPSS (Statiscial Packet Social Scienses) programı ile analizi neticesinde metal teknolojisi alanındaki modüler öğretim sistemi uygulamaları hakkında sonuçlara ulaşılmış ve öneriler getirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenler; metal teknolojisi alanına ait çerçeve öğretim programında, yeterlik tablolarında, ders bilgi formlarında, modül bilgi sayfalarında, işlem analiz formlarında, modüllerin içerisinde yer alan bilgi ve ölçme araçlarında, modüler programın uygulandığı atölyelerdeki donanım ve ortam durumunda kısmen eksikliklerin olduğunu belirtmişlerdir. Eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak; sektör ve alan uzmanları arasında daha fazla işbirliği yapılması, alana ve dallara ait özelliklere uygun dersler oluşturulması, program içeriklerinden daha fazla yararlanılması, modüllerdeki uygulama faaliyetlerinin sayısının artırılması, mevzuat düzenlemelerinin yapılması, okullardaki donanım ihtiyaçlarının giderilmesi, modüler sistemle ve programla ilgili yapılan mesleki çalışmaların artırılması gerektiği yönünde öneriler getirilmiştir. Bu önerilerin gerçekleşmesi halinde modüler öğretim sistemi için belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılacağı düşünülmektedir. Ankete katılan öğretmenler, eksiklikler olmasına rağmen modüler öğretim sistemi ve programı hakkında genel olarak olumlu görüşler bildirmişlerdir.