Birinci derece akrabalarında tip 2 dm olan normoglisemik / prediyabetik olan kişiler ve birinci derece akrabalarında tip 2 dm olmayan normoglisemik kişilerin insülin direnci durumu ve FGF 21 düzeyleri


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: DAMLA ÖRS ŞENDOĞAN

Danışman: FÜSUN SAADET TÖRÜNER