0-5 yaş arası çocuklarda çeşitli yöntemlerle adenovirüs varlığının gösterilmesi ve adenovirüs 40/41 dışındaki gastroenterit etkeni serotiplerin DNA dizi analizi ile belirlenmesi, genotip tayini ve filogenetik analizi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: MERYEM ÇOLAK

Danışman: GÜLENDAM BOZDAYI