Mini hidrolik iş ekipmanlarının tasarımı ve imalatı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: AHMET EREN KÜÇÜK

Danışman: SALİH KORUCU

Özet:

Bu çalışmada, yurtdışında yaygın olarak kullanılan, özellikle son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanan mini ekskavatörlerin imalat ve montajının ülkemizde yapılması ve ülke çapında kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca yerli parça tedarik ve imalatıyla istihdama katkı sağlayarak mevcut büyük iş makineleri (8 ton ve üzeri makineler) veya beden gücü ile yapılan çalışmalarda mini ekskavatörlerin kullanımını sağlamak hedeflenmiştir. Mini ekskavatör tasarım ve imalat çalışmasına ilk adım olarak palet seçimi ile başlanmıştır. 1000 1500 kg ağırlığındaki mini iş makinelerinde kullanılan kauçuk palet seçimi yapılarak alt şasi boyutlandırılmasına yürüyüş motoru, zincir dişli, palet gerdirme silindiri, istikamet tekeri, dozer bıçağı ve silindiri gibi parçaların boyutlandırılmasıyla devam edilmiştir. Alt şasi boyutlandırılmasının ardından üst şasi boyutlandırmasına geçilmiştir. Üst şasi tasarımında dizel motor ve hidrolik pompa ölçüleri tasarımda sınırlayıcı olduğundan üst şasi boyutlandırılması bu parçalardan başlayarak kule dönüş motoru, oransal valf bloğu, hidrolik depo ve soğutucu, akü, kabin ve kabin içi aksamlar gibi parçaların boyutlandırılmasıyla tasarımda son aşama olan arm, bom ve kova imalatı ve hidrolik silindir seçimi yapılarak tasarım tamamlanmıştır. Tasarımı tamamlanan mini ekskavatörün ağırlığı da dikkate alınarak kazıma işleminin kova ile yapılması durumunda maksimum koparma kuvveti yaklaşık 1000 kgf ve arm ile yapılması durumunda da yaklaşık 500 kgf kuvveti karşılayacak şekilde analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca alt şaside bulunan yürüyüş motoru makinenin 30 derecelik eğimli araziyi tırmanabilmesi göz önünde bulundurularak tork hesabı yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre gerekli görülen parçalarda revizyonlar yapılarak mini ekskavatörün kazı çalışmaları sırasında karşılaşabileceği problemler imalat öncesinde belirlenip asgari düzeye indirilerek mini ekskavatör tasarım, imalat ve montajı tamamlanarak kazı performans testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.