Kentsel tasarımda kullanıcı algısı ve yaşam çevresine aidiyeti belirleyen bileşenlerin analizi: Ankara Bahçelievler örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: HAMID HANIFEHNEZHAD

Danışman: KÜBRA ÇAMUR