Al:ZnO ince filmlerin büyütülmesi ve biyo-sensör özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: İLKNUR KARS DURUKAN

Danışman: SÜLEYMAN ÖZÇELİK

Özet:

Bu çalışmada, Saçtırma tekniği ile Si, cam ve kuartz alttaş üzerine büyütülen AZO (Al katkılı çinko oksit) ince filmlerin yapısal ve optik özellikleri araştırıldı. Si alttaş üzerine büyütülen AZO ince filmlerin yapısı, lüminesas özellikleri, yüzey morfolojisi ayrıntılı bir şekilde incelendi. Biriktirilen AZO filmlerinin direnç değerlerinin oldukça yüksek olması sebebiyle sensör uygulamalarında kullanılamadı. Biyosensör uygulamalarında kullanılmak üzere cam alttaş üzerine AZO ince filmler büyütüldü. Farklı Rf güçlerinde büyütülen AZO filmlerinin yapısal ve optiksel analizi gerçekleştirildi. Hazırlanan biyosensörün temelinde reaksiyon ürünü olarak hidrojen peroksit açığa çıktığı için, hidrojen peroksite (H2O2) karşı duyarlılık belirlendi. Cam üzerine biriktirilen yapının yüksek sıcaklık dayanımı iyi olmadığından ve altının daha iyi kaplanması amacıyla alttaş olarak kuartz kullanılarak ZnO/Au yapısı yeniden oluşturuldu. Ayrıca kaplamadaki kopmaları önlemek için Au ara-tabakasının kaplama sıcaklığı 200°C?den 500°C?ye yükseltildi. Hidrojen peroksite, glukoza ve kolesterole karşı duyarlılığı belirlendi. Oluşturulan filmin yapısal ve optik özellikleri XRD, PL ve AFM ile analiz edildi. Hazırlanan bu elektrotun H2O2? ye duyarlı olduğu bulundu. Glukoz ve Kolesterole karşı ayrı ayrı duyarlılık deneyleri yapıldı. Artan glukoz ve kolesterol derişimlerine karşı akımlarda da paralel olarak bir artış gözlendi. Glukoz ve Kolesterol çözeltilerinin ilavesiyle akımların artması glukozun ve kolesterolün enzimatik reaksiyon sonucu ürünlerinin elektrokimyasal olarak belirlenebileceği bulundu.