Türkiye'de orta öğretim müfredatındaki sanat tarihi derslerinin tarih süreç içinde değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: HURİYE ALTUNER

Danışman: ALEV KURU