İki Değişkenli Brenke Polinomları Tabanlı Szâsz-Kantorovich Operatörleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2021

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Selin Begen

Danışman: Hatice Gül İnce İlarslan