İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları üzerine bir araştırma: Ankara ili örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AHMET ŞAHİN

Danışman: Salih Yazıcıoğlu

Özet:

Tez çalışmasında iş sağlığı ve iş güvenliği kavramları üzerinde durulmuştur. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, teknik, hukukî ve sosyo-ekonomik açılardan irdelenmiştir. Bu irdelemede inşaat projelerinde meydana gelen iş kazaları, bu kazalara sektör çalışanlarının bakışı ve iş kazaları sonrası neler yapılabileceği konuları ele alınmıştır. Bu konuların anlaşılabilmesi için 2014 yılı içinde Ankara genelinde 384 inşaat projesinde çalışanlar (İşveren, teknik eleman, işçi gibi) ile anket çalışması yapılmıştır. İş kazalarına sebebiyet verdiği düşünülen parametrelerin birbirleriyle etkileşimleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda risk değerlendirmesi kavramının farkındalık oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Değerlendirme iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yap-sat sektöründe %49,2 oranında, anahtar teslimi işlerde %100 oranında verildiğini ortaya koymuştur. Mevcut bir tehlikeye karşı toplu koruma önlemleri kapsamında, alt yapı firmalarının tamamında tehlike ile olan mesafenin artırıldığı, toplu konut firmalarında %90,5 oranında tehlike kaynağının izole edildiği ortaya çıkan çarpıcı noktalardan bazılarıdır. Tez çalışması kapsamında elde edilen sonuçların inşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin gelişmesine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.