Sosyal bilgiler dersinde Türk tarihinde yolculuk ünitesinin alternatif değerlendirme ile( portfolyo) işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: İKRAM BAĞCI

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ