İki farklı indirekt kompozit materyali üzerinde vital ağartma ajanlarının etkilerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: BURCU TÜZÜN

Danışman: ÖMER SUAT YALUĞ